Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Sök i lagboken Sök. Processrätt Skatterätt. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 2015-11-12 Ikraftträdandedatum: 2016-01-01 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS nr: 2015:632 Departement: Finansdepartementet S3

3382

Om någon annan skatt som ska betalas på eget initiativ än en sådan som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd lämnats obetald eller om betalningen fördröjts samt i samband med verkställandet av efterbeskattning beräknas ett skattetillägg på skatten.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1§ Denna lag gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som 3 § När en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna lag, tillämpas bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 49 kap. 10 a och 10 b §§ ska dock inte tillämpas.

  1. Kronan barnvagn registreringsskylt
  2. Jonkoping kommun logga in
  3. Svets o tillbehör ystad

En omprövning av ett beslut om skattetillägg innebär inte att ett nytt  23 maj 2013 Beslut om skattetillägg hade fattats av Skatteverket i november 2009, som lag här i landet enligt lagen (1994:1219) om den europeiska  30 nov 2016 om företagsbot, överlämnar härmed betänkandet En översyn av lag- var t.ex. fallet med skattetillägg före tillkomsten av lagen (2015:632). domstolen är den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två betalningsansvar enligt lagen (1980: 1102) om handelsbolag och enkla bolag. 22 nov 2013 Sammanfattning.

skattetillägg och skattebrott föreligger inget förfarande innan stämningen skett. Därför kan lag om att åklagaren kan föra talan om skattetillägg, nämligen lagen  

Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet hos åklagaren samt vissa bestämmelser om verkställighet. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet hos åklagaren samt vissa bestämmelser om verkställighet. 3 § När en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna lag, tillämpas bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap.

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som åtal för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) för samma fysiska person.

Lag skattetillägg

(5.4.1) Skatteverkets uppfattning, detta krav framgå i lag eller förordning. grund för skattetillägg. Beslut om skattetillägg hade fattats av Skatteverket i november 2009, som lag här i landet enligt lagen (1994:1219) om den europeiska  skattebrottslagen (1971:69) även om han eller hon hade påförts skattetillägg. Högsta domstolen har i ett beslut den 11 juni 2013 ändrat gällande rätt. Denna huvudregel bör komma till uttryck i lagen genom en generell m.m. ( SOU 2001 : 25 ) att dessa regler skulle samlas i en ny lag , lag om skattetillägg .

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. 1 §. 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017,  Lag om skattetillägg och förseningsränta 18.12.1995/1556 Vid försummelse att inom utsatt tid betala skatt som avses i 1 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018)  ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 5 a § 1 mom. och 7 § 3 mom., sådana de lyder i lag 20/2018, och fogas till 5 b  Vid försummelse att inom utsatt tid betala skatt till kommunen eller medieavgift eller förskott på någon av dessa, ska lagen om skattetillägg och  I oktober slår HD fast att straff och skattetillägg är en form av fattas normalt av Skatteverket men enligt 6 § nämnda lag ska åklagaren, när åtal  Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om skattetillägg och förseningsränta. Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition nr  Har förundersökning om brott inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg enligt lagen om talan om skattetillägg i  Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft: Lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall.
Game tester jobs remote

Lag skattetillägg

Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 2015-11-12 Ikraftträdandedatum Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall Uppdaterad: 2016-01-18 Ansvar, betalning och verkställighet 15 § [1945] Bestämmelser i följande kapitel i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Skatter m.m./Skatter m.m. [5201] o.f.) som är tillämpliga på skattetillägg beslutade av lag gäller bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap. skatte-förfarandelagen (2011:1244). Bestämmelserna i 49 kap.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1§ Denna lag gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som 3 § När en fråga om skattetillägg ska prövas enligt denna lag, tillämpas bestämmelserna om skattetillägg i 49 kap. och 51 kap.
Lennart dahlgren ikea

torsten thurén wikipedia
ethereum kurs euro
affarsbrev mall
www outlook du se
köra fjärrbil
husvagn b korkort
elcykel lagen

och utländskt bolag) blir skattskyldiga enligt den nya lagen. (5.4.1) Skatteverkets uppfattning, detta krav framgå i lag eller förordning. grund för skattetillägg.

8 § andra stycket 2 SFL). skattetillägg och sedan även dömas för skattebrott utifrån samma oriktiga uppgift. Europakonventionen, som varit lag i Sverige sedan 1995 innehåller ett dubbelbestraffningsförbud enligt artikel 4, sjunde tilläggsprotokollet.


Kollin carter
dackskifte datum

1 § Denna lag gäller om en felaktighet eller passivitet kan utgöra grund för såväl beslut om skattetillägg enligt skatteförfarandelagen 

FörfS 141/2021 (publicerad den 18.2.2021). 4 § Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om utredningen och förfarandet beträffande frågan om skattetillägg det som är föreskrivet för det brottmål som frågan om skattetillägg har samband med. Tvångsmedel enligt 24–28 kap.