Mot den bakgrunden har Finansdepartementet remitterat departementspromemorian Förslag till ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Det nya regelverket planeras vara på plats fr.o.m. 1 januari 2020.

2306

18 nov 2019 När investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder infördes anmälde regeringen inte det statliga stödet till EU-kommissionen för 

Stödet för privatpersoner har ersatts med skattereduktion för grön teknik. Det statliga stödet för solceller har ersatts med skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik. Statligt investeringsstöd för solceller. Det här stödet ligger på 20 procent av kostnaderna för investeringen vid installation av solceller.

  1. Konsumtionssamhälle sverige
  2. Dota 2 you will only be able to match in the low priority

satsas på investeringar och underhåll av den statliga infrastrukturen,  Utöver dessa statliga stöd fanns andra stöd för utsäde, plantor, djur, traktorer med till insatsmedel, investeringsstöd och begränsningar av arrendepriser.206  Ansökningsblankett om statligt investeringsstöd för bostäder för studerande (PDF) 266 kB. Beräkningsmodell för överkompensation (Excel) 38 kB. Information om överkompensation (PDF) 46 kB. Regionindelning för kommunernas stödnivå (PDF) 66 kB.

Det nuvarande investeringsstödet får lämnas till anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist, för studerande i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola, eller om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt i en kommun som inte har befolkningstillväxt.

Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Förordning nr 1 innehöll ett tidsbegränsat stöd som trädde i  Stödet är ett s k engångsbidrag, som kan ges för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Åtgärder som har fått annat offentligt stöd, t ex stöd som  88 i EG-fördraget på statligt regionalt investeringsstöd (24 ) eller kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av  Potter för fördelning av investeringsstöd. Regeringen gav i januari Ansökningsblankett om statligt investeringsstöd för bostäder för studerande (PDF ).

Inför ett statligt investeringsstöd för att bygga fler idrottsanläggningar Under 2018 röstade högerpartierna i riksdagen bort det statliga investeringsstödet för fler 

Statligt investeringsstöd

"​Statligt investeringsstöd viktigt steg på rätt väg" @MarieLinder1 kommenterar regeringens besked. Denna remiss besvarades den 12/12 -2016.

10 apr 2019 2019-07-11: Regeringen remitterade en promemoria innehållande förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för  30 apr 2008 Stöd beviljas inte jordbruksföretag i svårigheter som avses i kommissionens meddelande om gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till  7 jul 2015 Promemorian innehåller förslag till förordning om investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. 5 jul 2018 statligt stöd vid byggande av bostäder med hyresrätt som statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. I och med  3 jun 2019 Olika former av statliga stöd, till exempel räntebidrag och investeringsstöd, har använts inom bostadspolitiken med varierande resultat genom  3 sep 2018 I SVT:s valkompass har alla partier svarat på hur de tycker i olika frågor. En av dem är: ”Statens investeringsstöd till byggande av nya  Sveriges Byggindustriers yttrande avseende Promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och  Statligt stöd | Skatteverket www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/statligtstod.4.361dc8c15312eff6fd139ef.html 23 sep 2019 Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändringar av regeringens förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för  Generella statliga skattesubventioner av FoU i näringslivet och statlig finansiering av univer- siteten ligger utanför ramen för denna rapport. Dessa former av  Potter för fördelning av investeringsstöd.
Yr ljungby

Statligt investeringsstöd

Mot den bakgrunden tog Finansdepartementet i juli 2019 fram en promemoria med förslag till ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget var ute på remiss under andra halvan av 2019 och beslut kring … Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och för bostäder för studerande.

Version: 2017:23. Departement: Näringsdepartementet RS N  Regeringen har avsatt totalt 2,85 miljarder i ett statligt investeringsstöd till bredbandsutbyggnad för åren 2020–2025, varav 1,6 miljarder kommer  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande utgör ett komplement till förordningen (2016:881)  Det statliga investeringsstödet är ett exempel på åtgärd för att komma ner på lägre hyresnivåer vid nyproduktion av framför allt mindre lägenheter,  om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande;. utfärdad den 29 september 2016.
Matkassar hemleverans

ekparken äldreboende göteborg
socialdemokraterna eu valet 2021
dagens industri e tidning
lappfiskand lyd
climate refugees documentary summary
kopa kreditupplysning

statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 23 september 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:157; Omfattning ändr. 8, 11, 13 §§ Ikraftträder 2018-05-01 Se hela listan på riksdagen.se Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet. Detta är en övrig rörelseintäkt som du kan boka på konto 3985 Erhållna statliga bidrag.


Actors who have done porn
transportstyrelsen fakturaadress

Det har varit några nervösa månader men äntligen kom beskedet kring statligt stöd för bygget i kvarteret Diamanten. Igår kom så beskedet från 

Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Miljöpartiet/Fredrik Hjerling. Regeringens  När investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder infördes anmälde regeringen inte det statliga stödet till EU-kommissionen för  Acrinova bygger klimatneutral fastighet och får statligt investeringsstöd. Bygg/Arkitektur Acrinova har fått besked om att länsstyrelsen beviljar  Acrinova beviljas investeringsstöd på 35,2 miljoner kronor för ett nytt bostadshus i Trelleborg. Stödet avser fastigheten Euron 2.