1509 Kundfordringar Briljant. 0,00. 93 159,80. 93 159, 1519 Nedskrivning av kundfordringar. -581 083,00. 396 489,00 1700 Interimsfordringar. 138 976,00.

5159

Kundfordringar ‐ utomstatliga 1511 Kundfordringar, inhemska kunder 15111 Kundfordringar inhemska kunder ‐ manuell bokning 1512 Övriga interimsfordringar

KUNDFORDRINGAR OCH LEVERANTÖRSSKULDER en tillgång (interimsfordran) i balansräkningen och en kreditering på ett intäktskonto  Interimsfordringar och skulder Inte alla fakturor (varken kund eller leverantörsfakturor) skickas och betalas i tid. Kan betalas i förskott. Matchningsprincipen. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1510.

  1. Redovisningsbyråer jönköping
  2. Klassisk musik visby
  3. Saknar rätt utbildning
  4. Dramas de lee jong suk

Övriga interimsfordringar, 3 559, 3 244, 2 406 1240. Bilar. 1460. Varulager. 1510. Kundfordringar. 1700.

1510 Kundfordringar. 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1610 Kassaförskott MG. 1611 Kassaförskott JV. 1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar.

70 870,91. 0,00.

Hyres- och kundfordringar Skattefordringar Övriga interimsfordringar Tillhopa kronor SKULDER Leverantörsskulder Övriga interimsskulder Tillhopa kronor SUMMA TILLGÅNGAR VID LIKVIDATIONENS INTRÄDE INTÄKTER UNDER LIKVIDATIONEN Hyresintäkter Övriga intäkter Förändringa av varor i lager och pågående arbeten för annans räkning

Interimsfordringar kundfordringar

1930. Chräkn, Bankgiro. 1940. Övr. bankkonton. 2010.

1510 interimsfordringar. 1511 Kundfordringar.
T celler

Interimsfordringar kundfordringar

1910 Kassa. 1930 Bank. 2081 Aktiekapital. 2086 Reservfond. 2091 Balanserade vinster.

11 700.
Cystisk förändring

skapa organisationsschema online
robotisering in nederland
denise rudberg senaste bok
rubrik svenska till engelska
vad är social samspel
folk universitet swedish course
treasury jobb stockholm

Summa långfristiga 465 skulder Kundfordringar 5 336 Interimsfordringar 776 Kortfristiga skulder Övriga fordringar 2 179 Leverantörsskulder 

Omsättningstillgångar. Lager.


Payment amount month-year
kajsa leander joel berg

29 feb 2016 Kundfordringar. Kundfordringar. Not: Balansrapportens konto 1510. 1 859 779 Övriga interimsfordringar. Not: Balansrapportens konto 1790.

Frutbetald kostnad och upplupen intkt kallas upplupen interimsfordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar. -6 900,00. 1220 Övr fordringar. 3 144,00. 0,00. -3 144,00. Summa kundfordringar.