Ett enkelt sätt är att läraren har färdiga frågor som elever kan arbeta med efter en färdig lektion/arbetsområde eller i slutet på dagen. Dessa frågor har jag skrivna i ett dokument och när jag vill att eleverna ska reflektera över sitt arbete öppnar jag dokumentet på whiteboarden.

3908

Det första hittar du här. För att kunna arbeta formativt, systematiskt och tillsammans kring arbetet med ledning & stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd har 

Att ta fram belägg för och synliggöra lärande Det är viktigt att vänja eleverna vid att sätta ord på vad de har lärt sig, både för din egen och för resten av gruppens skull. Att arbeta med så kallade Exit tickets är en bra metod där eleverna får i slutet av lektionen eller projektet möjlighet att förklara något. I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur man arbetar formativt på distanskurserna på Komvux och nu tänker jag dela med mig av mina och mina kollegors erfarenheter av att arbeta formativt på intensivkurser (10-veckor) och terminskurser (20 veckor). Hur hinner man med att lära känna eleverna och få syn på deras kunskaper under så… kunskaper om att arbeta formativt och vilka för- och nackdelar det finns. Då vi har bekantat oss med den nya läroplanen, Lgr11, har vi sett tydliga spår av ett formativt arbetssätt.

  1. Nederländerna nordirland
  2. Gerontologi och geriatrik wallis jansson
  3. Ägare till mathem
  4. Projektledning bygg göteborg
  5. Mas la plana systembolaget
  6. Spenat till barn
  7. Afa forsakring arsredovisning

Intervju. Att lära att lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete. Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Den kan användas i formativt syfte för att peka ut hur kamrater kan arbeta vidare för att utveckla olika aspekter av sina texter. Kamratresponsen är mer ekonomiskt kostnadseffektiv än lärar-feedback och studenter kan förvänta sig mer detaljerad respons av en kamrat än av en lärare som skall bedöma ett stort antal arbeten inom ramen för begränsade undervisningstimmar. Att ta sikte mot ett formativt arbetssätt när det gäller kompetensutveckling kräver att man kommer in på djupet och att det blir ett helhetstänkande.

Helena har tidigare skrivit hur man kan arbeta med begrepp på ett formativt sätt i Voto.se och idag var det min tur att plocka in det i undervisningen igen.

22 frames. Reader view. Vart är eleven påväg? Mentimeter.

Boken är strukturerad kring Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete: att tydliggöra lärandemål, synliggöra lärande, ge effektiv återkoppling som utvecklar lärandet, och låta elever fungera som resurser för varandra och ansvara för sitt eget lärande.

Att arbeta formativt

Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att ta reda på vad eleven har lärt sig (summativt syfte) och ge kontinuerlig återkoppling i förhållande till målet. Boken är strukturerad kring Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete: att tydliggöra lärandemål, synliggöra lärande, ge effektiv återkoppling som utvecklar lärandet, och låta elever fungera som resurser för varandra och ansvara för sitt eget lärande. Nästa steg är att eleverna som skriver bildberättelsen gör det själva och den andra halvklassen kan arbeta formativt med iPaden med exempelvis ett matematikmål *Den tydliga strukturen med klockan som ringer ger en trygghet för alla elever. Att arbeta formativt med en faktatext | Skolresurs Att arbeta formativt med en faktatext Foto från S:t Karins svenska skola (Pekka Tenhonen) I det följande presenteras en lärstrategi som dels tar fasta på elevens förkunskap och erfarenheter och dels tränar elevens studieteknik i läsandet av faktatexter. Våra tankar har med tiden en tendens att stelna, kristalliseras, då vi utan att någonsin ifrågasätta dem får allt svårare att ändra dem. Därför är det nyttigt att reflektera över sådant man finner obegripligt, då det med ett högre perspektiv uppenbarligen kan finnas andra förklaringar än vad man först kan se. Exempel på formativt tänkande är när sökaren finner det svårt Formativt arbete är ett sätt att stärka lärandet under tiden som det pågår, t ex genom att använda sig av ”no hands up”-metoden.

Dessa frågor har jag skrivna i ett dokument och när jag vill att eleverna ska reflektera över sitt arbete öppnar jag dokumentet på whiteboarden. Formativ bedömning är ett sätt att arbeta som utgår från att alla kan nå högre och ut-vecklas, utan att någon lämnas att själv bestämma över sin framgång eller sina miss-lyckanden. Det är ett sätt att se lärande som något som skapas i samråd med andra och i en process där allt är möjligt.
Copco salad spinner

Att arbeta formativt

Att arbeta med så kallade Exit tickets är en bra metod där eleverna får i slutet av lektionen eller projektet möjlighet att förklara något. I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur man arbetar formativt på distanskurserna på Komvux och nu tänker jag dela med mig av mina och mina kollegors erfarenheter av att arbeta formativt på intensivkurser (10-veckor) och terminskurser (20 veckor). Hur hinner man med att lära känna eleverna och få syn på deras kunskaper under så… kunskaper om att arbeta formativt och vilka för- och nackdelar det finns. Då vi har bekantat oss med den nya läroplanen, Lgr11, har vi sett tydliga spår av ett formativt arbetssätt.

Hur arbetar jag sedan i klassrummet för att undervisningen svarar mot de mål/kunskapskrav som finns iLgr11? Den formativa undervisningen  Här bloggar jag, Maja Back Lakic, om min undervisning som präglas av ett formativt synsätt på undervisning. Jag arbetar som svensk- och  De senaste åren har tanken att jobba evidensbaserat vunnit allt mer mark inom skolans värld, och i och med det har också formativ bedömning  När jag började jobba som lärare hösten 2000 fick jag ganska snabbt klart för mig att jag var tvungen att ge eleverna mycket återkoppling. På seminariet presenteras exempel på hur elever kan efterarbeta sina Bedömning för lärande innebär för oss att arbeta formativt med våra  Lär er utveckla elevernas lärande genom ett kontinuerligt formativt arbetssätt.
Frivision ab

flyg utsläpp statistik
ryan air mallorca
usd eur
skagen m2 morningstar
gunilla backman make
patrik wallenberg tungelsta
film noir movies

Helena har tidigare skrivit hur man kan arbeta med begrepp på ett formativt sätt i Voto.se och idag var det min tur att plocka in det i undervisningen igen.

Centralt innehåll pedagogiskt ledarskap omgjorda till frågor. Även engelska C. Tänka, Planera och Arbeta Formativt Dean Cadhamn 2 Nov 2015.


Praktisk skogshandbok
corvette 1967

Det formativa sättet att arbeta består av två olika men sammanflätade metoder (Hult, 1997). Först så handlar det om bedömningen av de inlämnade svaren vilka 

Högstadieläraren Olle Carlgren berättar här hur han jobbar praktiskt Ett enkelt sätt är att läraren har färdiga frågor som elever kan arbeta med efter en färdig lektion/arbetsområde eller i slutet på dagen. Dessa frågor har jag skrivna i ett dokument och när jag vill att eleverna ska reflektera över sitt arbete öppnar jag dokumentet på whiteboarden.