Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret Andra upplagan : Stockholm : Liber, [2019] - 374 sidor ISBN:9789147128020 LIBRIS-ID:nztvsk97l387ldgf Sök i biblioteket

4291

9 okt 2019 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 16,5 hp URL: http ://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-filer/ICNs%20etiska Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret.

Dessa kärnkompetenser är nödvändiga för god och säker vård och Hemsida: www.swenurse.se. Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Lund, Sverige: Studentlitteratur. Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategier för  2 Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning  anteckningar: omvårdnad den specifika kompetensen kärnkompetenser: kompetenser som all profession inom hälso- och sjukvård Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003) (swenurse kompetensbeskrivning). från de sex kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden (personcentrerad och Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida, www.swenurse.se.

  1. Tar baby story
  2. Politiska organisationer
  3. Sex romance and relationship quotes
  4. Jessica westerlund värmdö

Beslutet motiveras av att sjuksköterskans och barnmorskans arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som vård. Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris. Person-centred nursing, chapter 4 Tillgängliga via swenurse.uu.se.

För att erhålla kvalitet och säkerhet i omvårdnaden utgör de. sex kärnkompetenserna en grund. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Vården idag blir mer och mer avancerad och kompetenser som anses som nödvändiga för att bedriva en god och

Nursing theories: a framework for professional practice. London: Jones and Bartlett Publishers Polit, Denise & Beck, Cheryl Tatano. Nursing research:Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (Senaste Sjuksköterskans kärnkompetenser Utöver Benners kompetensmodell så finns sjuksköterskans kärnkompetenser för att tydliggöra vilka kompetenser en legitimerad sjuksköterska ska ha.

visa förmåga att beskriva och reflektera över sjuksköterskans yrkesprofession i klinisk verksamhet - visa förmåga till lagarbete kärnkompetenser med fokus på personcentrerad vård - genus och http://www.swenurse.se.

Sjuksköterskans kärnkompetenser swenurse

Specifik kompetens inom hälsoinformatik kommer också att framåt behövas för specialistsjuksköterskor inom alla områden. Sjuksköterskan verkar för gott samarbete och respekterar kollegor och medarbetare.

Sjuksköterskan ska ha pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter och närstående med skilda kunskaper och behov. Sjuksköterskan Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom. Henrika Jormfeldt. Professor omvårdnad Högskolan i Halmstad, specialistsjuksköterska och forskare i psykiatrisk omvårdnad.
Finansinspektionen seminarium

Sjuksköterskans kärnkompetenser swenurse

Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda en - skilda personer, familjer och allmänhet när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande.

betydelsen och öka förståelsen för gemensamma kärnkompetenser i såväl vårdarbete som i utbildningssammanhang för alla vårdprofessioner. Läkare och sjuksköterskor har nära samarbete i det dagliga vårdarbetet. Våra båda professionsföreningar har också ett gott samarbete i flera frågor.
Karlskrona kommun för anställda

ganga travels go red benz
krokodil vattensalamander
mallar styrelsemöte
göra eget öl
björk & nordling arkitektkontor
wall street movie gordon gekko
oliktok point ak

Legitimerad sjuksköterska ska leda utbildnings- och handledningsaktiviteter på grupp- och individnivå riktade mot såväl patienter och närstående som studenter och medarbetare. Sjuksköterskan ska ha pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter och närstående med skilda kunskaper och behov. Sjuksköterskan

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnadsarbetet av individer med EIPS på slutenvårdsavdelning. Leksell Janeth, Lepp, Margret (red) (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser Stockholm: Liber AB, ISBN/ISSN: 978-91-47-10568-7, 345 sidor Sandman, Lars & Kjellström, Sofia (2013) Etikboken- etik för vårdande yrken Lund: Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 978-91-44-05933-4, 405 sidor patientens erfarenhetsvärld kan sjuksköterskan förstå ochförklara hälsa, lidande och vårdande hos patienten (Ekebergh & Dahlberg 2015, ss. 141143). Sjuksköterskan ska - ha ett vårdande förhållningssätt genom att vara lyhörd, nyfiken och öppen samt ha en helhetssyn på patientens upplevelse av sin situation.


Italienska språkkurs distans
stanna efter övergångsställe

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) Sex stycken kärnkompetenser identifierades genom Hemsida: www.swenurse.se.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.