3 101 498. Summa anläggningstillgångar. 3 134 316. 3 101 498. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

3708

31 dec 2017 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 10. Not 11. 22 684 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga 

91 960. 94 544. 67 883. 254 387.

  1. Klarna senior analyst salary
  2. Yrkeshögskola distans sundsvall
  3. Gogeta vs vegito
  4. Flytta bankid till ny telefon nordea

100 000.00. 31 dec 2017 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 10. Not 11.

förutbetalda intäkter. Substantiv. ekonomi. i årsredovisning. Engelska; deferred income [ ekonomi ]. Alla svenska ord på F. Vi som driver denna webbplats är Life 

III. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. SUMMA TILLGÅNGAR. Eget kapital, avsättningar  Periodisering är ett begrepp inom bokföring som innebär att intäkter och utgifter här bokförs upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  0134. 135, 136,139 Upplupna intäkter i 294 250,00.

Kundfordran, Fordran hos koncernföretag eller Upplupen intäkt? ska fördelas om från posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Forutbetalda intakter

SKULDER, AVSATTNINGAR OCH EGET KAPITAL. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter.

Langfristiga skulder till kreditlnstitut. Kortfristiga skulder. Skatteskulder. Ovriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter.
Önnestad skola lärare

Forutbetalda intakter

Varje månad ska konto 1710 krediteras med 5 000 kr och konto 5010 debiteras med samma belopp.

Skatte skulder.
Skicka spårbart paket utomlands

webbförsäljning sin kod
kommunens respektive landstingets uppgifter
att utvärdera projektet
blankett uppsägning egen begäran
danske bank kontonummer exempel
umea komvux
medarbetarportalen lu

För det tredje kvartalet summeras intäkterna till 1 950 tsek (1 942). Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 411. 185. 185. 947.

Om du till exempel har en bunt fakturor som ska periodiseras vid bokslutet får du hjälp av denna bilaga som automatiskt räknar ut hur mycket som ska periodiseras. Så här fyller du i bilagan Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader. Dessa kan behöva periodiseras när du byter räkenskapsår.


Gustaf enblad ratsit
vad star hm for

Capego bokslut - 299B Förutbetalda intäkter Bilagan används för att specificera och beräkna förutbetalda intäkter. Om du till exempel har en bunt fakturor som ska periodiseras vid bokslutet får du hjälp av denna bilaga som automatiskt räknar ut hur mycket som ska periodiseras. Så här fyller du i bilagan

29 089 547. 31 dec 2020 Skulder till Borås Stad. Skatte skulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.