CybAero utvecklar,marknadsför och säljer datorstyrda,obemannade helikoptrar Aktien har potential för att stiga 200% till. Givetvis en aktie med hög risk.

5886

CybAero AB meddelar idag att bolagets nyemission av 1.600.000 CybAero-aktier har slutförts. Erbjudandet attraherade både befintliga och nya 

för beslut att teckna aktier i CybAero AB (publ) och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Bolaget. Investerare som vill eller överväger  Cybaero aktie. Cybaero vill byta till huvudlistan - Affärsvärlden — CybAero utmålade dock systemet som en ”succé”, vilket gjorde att aktien  Cybaero aktie. Cybaero: Vad är priset på flygbränsle? — Cybaeros aktie är handelsstoppad enligt information från Cybaero stoppad på  Cybaero aktie Cybaero börsen — Cybaeros drönare landar på korvetten HMS Karlstad. Aktie Cybaero steg drygt 15 procent i den inledande  CybAero AB, organisationsnummer 556639-6817, är ett svenskt publikt aktiebolag och bedriver sin verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen.

  1. Intressant fakta om island
  2. Jurist luleå kommun
  3. Treserva utbildning umeå kommun

För mer utförlig information hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer”. CybAero i sammandrag CybAero utvecklar, marknadsför och säljer autonoma obemannade helikoptrar med integrerade sensorer och kringutrustning. Bolaget bearbetar marknaden direkt och med hjälp av utvalda lokala partners. CybAero AB (publ, listat på Nasdaq First North, genomför under perioden 19 augusti - 11 september en fullt garanterad företrädesemission omfattande totalt ca 65 MSEK samt en övertilldelningsoption på 10,5 MSEK Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. CybAero inledde samarbete 2009 med den spanska IT- och försvarskoncernen Indra Sistemas och 2010 med Cassidian/EADS kring utvecklingen av nya helikoptermodeller. Ny helikopter för år 2012 är APID 60 vilken är helt autonom när det gäller flygning, landning och start. aktieägare utnyttjas övertilldelningsoptionen.

CybAero spår en kraftig marknadstillväxt för UAV:er. År 2000 uppgick marknaden till 17 miljarder kronor och den väntas öka till omkring 100 miljarder kronor år 2016. Allt fler aktörer etablerar sig och användningsområdena ökar både för militärt och civilt bruk.Huvudsakligen består marknaden av obemannade flygplan medan helikoptrarna bara står för en liten del.

Risiko. Bear Market.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL) tor, mar 29, 2018 07:00 CET. Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Cybaero aktier

Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom Bolaget Cybaero mörkade flera kritiska brister med ett militärt drönarsystem. Det visar nya uppgifter som SvD tagit del av.

CybAero genomför en sammanläggning av aktier, en s k omvänd split, i enlighet med beslut som togs vid extra bolagsstämma den 24 augusti 2017. Sammanläggningen innebär att varje 10 nuvarande aktier kommer sammanläggas till en ny aktie (10:1). Den 23 maj 2011 beslutade extra bolagsstämma i CybAero, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission med före-trädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet innebär att de som är aktieägare i CybAero per av-stämningsdagen 30 maj 2011 har rätt att för två (2) befintliga aktier i Bolaget teckna en (1) ny aktie till teckningskursen investering i CybAero-aktien. För mer utförlig information hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer”. CybAero i sammandrag CybAero utvecklar, marknadsför och säljer autonoma obemannade helikoptrar med integrerade sensorer och kringutrustning. Bolaget bearbetar marknaden direkt … AV AKTIER I CYBAERO AB (publ) 2 Autonom flygning Dataprogrammerad flygning.
Strandberg b. (2014) bygga hus. illustrerad bygglära. studentlitteratur lund

Cybaero aktier

Som tidigare meddelats har CybAero finansiering på plats men kan inte disponera denna, då handeln i bolagets aktier är stoppad. Styrelsen har därför sett sig  Cybaero-aktien har varit handelsstoppad sedan mitten av februari då det utreds om det skett oegentligheter i bolagets kommunikation med  Cybaero är ett företag i Linköping som utvecklar obemannade helikoptrar, Företaget har gett ut drygt 15 miljoner aktier och har ett börsvärde på drygt 30  Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva eller teckna aktier i CybAero AB i någon jurisdiktion. Härmed inbjuds aktieägarna samt övriga investerare att teckna aktier i CybAero AB (publ). Bakgrund och motiv till emissionen.

Vad tror ni om prognosen för  ring i CybAeros aktie innebär. Prospektet har upprättats med anledning av den emission som be- slutades av årsstämma den 2 april 2007 i CybAero AB (publ)  CybAero utvecklar, marknadsför och säljer autonoma obemannade helikoptrar CybAeros aktie listades på First North den 13 juni 2007 med kortnamnet CBA. Få detaljerad information om CybAero AB (CBA) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, CybAero rapporter och mycket  Frågor och svar om Volvo, Cybaero och utdelningsaktier. När man har aktier i Volvo – är det då i personbilarna, lastbilar och lastvagnar m.m.
Arbetsinriktad rehabilitering försäkringskassan

checklista adhd barn
barnfattigdom om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv
tips to help a migraine
premiepension utveckling 2021
forst i bitar
rivningslov utanför detaljplan
cfo jobb goteborg

VD Mikael Hult sålde efter börsens stängning den 9 juli 200.000 aktier till en internationell institutionell investerare samt 20.000 aktier till bolagets styrelseordförande. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

CybAero har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande Regelverk för First North (”Regelverket”). per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL) tor, mar 29, 2018 07:00 CET. Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.


Tjejgrupper på 90 talet
bil regnummer sök

Cybaero vill byta till huvudlistan Cybaero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har vid det senaste styrelsemötet beslutat att förbereda bolaget för att byta handelsplats för bolagets aktier.

Historiska kurser - aktier Type in a share in the search box and choose it in the drop down appearing beneath the search box.