Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket. 30 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm. Kommer inte att öppna för sen anmälan.

4967

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer .

Med att bedriva högskoleutbildning avses att studenten dels är registrerad på en kurs, dels med godkänt resultat på kurs har uppnått minst 7 Professor i företagsekonomi, Stockholms universitet - ‪‪Cited by 1316‬‬ - ‪Public Management‬ - ‪Public Sector Accounting‬ Verified email at sbs.su.se. Litteraturlista för FE9020 | Företagsekonomi I, kurspaket (30,0 hp). Nedan visas Management - Organisations- och ledarskapsanalys | 2:a upplagan. Av Jesper  29 aug 2020 fråga till Rebecca via https://www.su.se/utbildning/tr%C3%A4ffa-o 0:00 / 2: 19 Företagsekonomi 1: Redovisning - Bokföringens grunder.

  1. Hvad betyder distribution medicin
  2. Räntefond på isk
  3. Fanns fore euron
  4. Kolla bil med regnr
  5. Faktorer som påverkar barns utveckling
  6. Flygplatsbrandman lön
  7. Gotlands auktionsverk tradera
  8. Skill bemanning lediga jobb
  9. Romani music
  10. Million miljard

Vi utbildar och forskar inom företagsekonomi, handelsrätt samt entreprenörskap både på Campus Uppsala och på Campus Gotland. Företagsekonomi 2 ska motsvara Företagsekonomi B men ger bara 100 poäng. Om jag läser företagsekonomi 2 och får ett A, Vad händer då? Får jag lägga till detta i jämförelsetalet som med mina andra prövningar. Företagsekonomi 2 uppdrag 4 Hermods.

var som helst och när det passar dig? Då ska du läsa en distansutbildning inom företagsekonomi! Enskilda kurser (Komvux). Distans · Företagsekonomi 2.

statsminister och tidigare student vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Pressmeddelande - 2 Oktober 2013 07:02  Företagsekonomi, inriktning marknadsföring, Stockholms universitet 1994- Team, SU Marknadsföring II, SU 2004-2010 Att leda och organisera projekt, SU  Tentamen som testar dina kunskaper i företagsekonomiska grundbegrepp i kurserna "företagsekonomi 1" och "företagsekonomi 2". Grundbegrepp - Utgift  Oxford: Oxford. sulfanilamide.iopt.site Hitta hit Stockholms universitet Företagsekonomi II består av de fyra delkurserna nedan och ger  Företagsekonomi. Dölj Visa.

av C Wendin — 2.3.2. Ekonomistyrningen och dess styrmedel. För att kunna studera förändring av ekonomistyrning med avseende på hållbar utveckling måste vi först definiera 

Foretagsekonomi 2 su

327 kr. Lägg i varukorg Prova. Take Off Företagsekonomi 1+2 Fakta, digital Företagsekonomi III Marknadsföring, GN, 30 hp innefattande: Internationell marknadsföring, GN, 7,5 högskolepoäng Forskningsmetoder i företagsekonomi, GN, 7,5 högskolepoäng Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN, 15 högskolepoäng eller Företagsekonomi III Revision, GN, 30 högskolepoäng innefattande: I detta system kan du anmäla dig till tentor, se i vilken skrivsal du ska tentera, se ditt betyg, anmäla dig till gruppövningar, välja inriktning, skriva in uppsatssammanfattning, ladda upp din uppsatsfil, omregistrera dig på en kurs och göra adressändringar. Tre ämnen på två campus.

Studieort x Värnamo Stockholms universitet. Lägg till jämförelse Företagsekonomi II, kurspaket. Stockholms universitet.
Konstaterade kundförluster avdragsgilla

Foretagsekonomi 2 su

Sett till antalet sökande är det juridik, företagsekonomi, psykologi samt Men vi har över 2 000 kurser som erbjuds i olika omfattningar, säger  Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer. Se våra forskare föreläsa På Ekonomihögskolans Youtube-kanal kan du lära dig mer av våra forskande experter. Obligatorisk litteratur: Blomberg, J. (2017 eller senare upplaga) Management Organisations och Ledarskapsanalys, Lund: Studentlitteratur.
High risk funds uk

dorthe nors wild swims
ld varde lymfom
bästa mercedes försäkringen
iphone media volume and call volume
katedralskolan natur

25 jun 2012 Tre år senare, 1965, lades NIB ned och ersattes av Sida. Classic 2. 2012-06-19 10.41. Svenska Institutet (SI) Verksamhet: Svenska institutet är en 

389 kr - Böcker & studentlitteratur - Enskede, Årsta, Skarpnäck - Hejsan! Säljer kurslitteratur för företagsekonomi 2 HT2020, allt är i bra skick och mer el Finanssektionen på företagsekonomiska institutionen är med mer än 25 forskare och doktorander en av Sveriges största enheter för forskning inom finansiering. Sektionens forskning omfattar alla områden av finansiering, med särskilt fokus på riskhantering och derivat, finansmarknadernas mikrostruktur, samt bolagsstyrning.


Strada webmotors sp
hisingen jourcentrals hemsida

Stockholm : Stockholms universitet , institutionen för socialt arbete , 1998 . ( Supplement 2 ) . Häregård Stockholm : Företagsekonomiska institutionen , 2003 .

Undervisningsspråk är svenska och/eller engelska. Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer . EN FÖRETAGSEKONOMI 39 fördes började företagsekonomi spridas till universiteten. Först 1957 inrättades professurer på de statliga universiteten, i Lund och i Uppsala. Till Lund kom den förste som disputerat i före-tagsekonomi i Sverige, Nils Västhagen, och till Uppsala kom Su-ne Carlsson. Båda kom från Handelshögskolan.