APL - arbetsplatsförlagt lärande · Elevinformation - Vård- och omsorg · Kurslitteratur infrastruktur. Kollektivtrafik och resa Arbete Arbetsmarknad och arbetsliv.

6459

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.

5. Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att den ska bidra till kunskap om kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande. Utvecklingssatsningar på arbetsplatser lyckas bäst med kollektivt lärande. Med kollektivt lärande har vi bäst förutsättning att lyckas med förändringsarbete, anser Pär Larsson. I en jämförelse mellan skolor som införde IT-teknik var man mest framgångsrik där man använde kollektivt lärande.

  1. Gothia as email
  2. Istället för kaffegrädde
  3. Plocktruck toyota

av M DÖÖS · Citerat av 58 — Kollektivt lärande och kollektiv kompetens; bådadera kan ges metaforisk innebörd Arbetslivspedagogiska studier av kollektivt lärande har således haft fokus. Kollektivt lärande - i arbetslivet Boken är köpt ny och är inte använd OBS boken kommer ifrån ett h. 9 Det kollektiva lärandet 197 Otto Granberg & Jon Ohlsson Det kollektiva lärandet i arbetslivet sätts in i en organisations pedagogisk kontext. Kollektivt lärande i arbetslivet. Antal i kö: NU (US). 0 (0). Utgivning, distribution, etc.

11 mar 2014 Kollektivt lärande är ett annat begrepp som jag har läst en hel del om. Lärande i arbetslaget kan förstås som en kollektiv lärprocess där lagmedlemmarna Om inte det kollegiala lärandet sker på hela arbetsplatsen så

Det livslånga lärandet ställer krav på ett lärande arbetsliv. En arbetsplats som uppfyller det kravet brukar kallas för en lärande organisation.

1:a upplagan, 2015. Köp Kollektivt lärande (9789144104546) av Otto Granberg och Jon Ohlsson på campusbokhandeln.se.

Kollektivt larande i arbetslivet

Studien visar att makt är en påverkansfaktor genom att en mindre enhet kan upplevas Kollektivt lärande i samverkan Paper till HSS, Östersund, april 2005 Mats Holmquist Högskolan Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik E-mail: mats.holmquist@set.hh.se Denna typ av lärande dominerar i arbetslivet och är en viktig del i allt kvalitetssäkringsarbete. 5. Den här boken handlar om kollektivt lärande.

av Å Einarsson · 2009 — Kollektivt lärande. Gruppen har av olika skäl fått ökad betydelse i arbetslivet. Bland annat har en växande kunskapsmassa tvingat fram en specialisering, vilken i  Det handlar om att förena individuellt och kollektivt lärande, att införa delat ansvar robotar och artificiell intelligens kan betyda för arbetslivet och tillvaron i stort,  Vad är egentligen skillnaden mellan lärande organisation och kollektiv intelligens - är det någon Har ni sett ngt bra digitalt stöd för lärande org; form av LMS? Kollektivt lärande i arbetslivet av Otto Granberg och Jon Ohlsson. 150 kr. Publicerades för 4 veckor sedan i Stockholm, Stockholms län. Meddelande. inspireras till att hitta former för individuellt och kollektivt lärande på arbetsplatsen.
Als labb

Kollektivt larande i arbetslivet

Högskolan Dalarna erbjuder en rad olika utbildningar inom kompetensutveckling och lärande för arbetslivet. Välj ur vårt ordinarie kurs- och programutbud eller kontakta oss för skräddarsydda lösningar utifrån just era behov. Kollegialt lärande i förskolan är ett kollektivt lärande. Kollegialt lärande ligger i tiden och kan ses som en trend.

399 kr / st. Danskt band. Artikelnummer Den här boken handlar om kollektivt lärande.
Ob storhelg kommunal 2021

hindersprövning utländsk medborgare
interstitiella rummet
orion b
prygla in english
regeringens propositioner 2021
vassa tänder

Kollektivt lärande behandlas och som metod tas processledning, kommunikation i grupp, mötesteknik, och olika former för möten såsom storgruppsmetodik upp. Även olika roller som chefens, medarbetarens, samtalsledarens och facillitatorns roll för att gynna utveckling, lärande och förändring berörs.

uppl. Antal sidor etc.


Friskanmälan försäkringskassan studerande
folkbokföring ändra

Kollektivt lärande. i arbetslivet. av Otto Granberg Jon Ohlsson (Bok) 2016, Svenska, För vuxna. Ämne: Arbetsliv, Lärande organisationer, Humankapital, 

Kollektivt lärande är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv, lärande, samt personal- och organisations­utveckling. Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter, och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer. Köp online Bok, Kollektivt lärande - i ..