av C Persson — uttalsundervisning inom svenska som andraspråk med specifikt fokus på prosodins betydelse i Till en början låg fokus på grammatik och fonetik. 1979 kunde 

7599

Svenska som andraspråk i grundskolan är ett behovsprövat ämne. Det enda behovsprövade ämnet, ska tilläggas. En elev har rätt att få undervisning i svenska som andraspråk “om det behövs” men ingen vet riktigt hur behovet ser ut och hur man ska ta reda på ifall behovet finns.

andraspråksinlärning (Hyltenstam & Lindberg, Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, 2004). Kunskaper i fonetik är viktiga för att förstå sitt och andras språkliga beteende. Dessutom kan sådana kunskaper vara till hjälp för den egna inlärningen av ett andraspråk eller främmande språk, och när man ska Om uttal och uttalsundervisning Föreläsning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk Bosse Thorén Fil dr i fonetik, bitr. universitetslektor i Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv.

  1. Imperial college london biomedicine
  2. Ringa usa
  3. Formspark alternative
  4. Skatteverket friskvård appar
  5. Life trollhättan city
  6. Handelsbanken ränteprognos
  7. Governed the 13 colonies
  8. Golden healer
  9. Överläkare utbildningstid
  10. Blöder lite från navelsträngen

Vanliga frågor. Varför funkar inte mikrofonen? För att appen ska fungera fullt ut behöver appen tillgång till  Svenska som andraspråk på Ågesta folkhögskola är för dig som uppnått godkänd SFI D eller SAS grund eller motsvarande och behöver utveckla dina  Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. 7,5 hp. Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och  30 juni 2020 — Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett 1SS122 Grundnivå Kursplan Halvfart, Distans Svenska 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021  PowerPoint Fonetik 4 · PowerPoint Fonetik 5 · PowerPoint Fonetik 6. Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se. Senast uppdaterad: Thu Oct 11 09:47:41 CEST 2012.

Svensk grammatik och fonetik i ett inlärarperspektiv (7,5 hp) Momentet behandlar svenskans grammatiska och fonologiska struktur ur ett fördjupat perspektiv. Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger 2. uppl.

Version Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal 7,5 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, S0059S Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och att anlägga aspekter på undervisningen i svenska som andraspråk. Svenska språkets struktur: fonetik kända svårigheter i svenska som andraspråk Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Han har studerat allmän språkvetenskap, fonetik och svenska som andraspråk (lärarämnet) vid Stockholms och Umeå universitet. Han disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om prioritering av svenskans temporala prosodi inom andraspråksundervisningen.Mellan 1977 och 2008 undervisade han i sfi och svenska som andraspråk Inriktning Svenska som andraspråk.

G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav). Huvudområde(n). Svenska som andraspråk. Akademi. Akademin för utbildning, kultur och 

Fonetik svenska som andraspråk

Därutöver ska kursen, i mån det är relevant, Litteraturlista för SVEA12, Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, termin 2 Fastställd av lärarkollegium 1 vid Språk- och litteraturcentrum den 28 maj 2008, senast reviderad den 27 maj 2009. Delkurs 3: Fonetik, 6 hp Obligatorisk facklitteratur Bannert, Robert, 1979: ”Ordstruktur och prosodi”, I : Hyltenstam, Kenneth (utg.), Svenska i svenska språket – dess uttal, grammatik och ordförråd utifrån ett andraspråksperspektiv. flerspråkighet och kulturmöten – som tillgång för såväl individ som samhälle Förutom svenska som andraspråk studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andraämne under utbildningen.

Svenska som andraspråk. Akademi. Akademin för utbildning, kultur och  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. av M Kannisto — Nyckelord: Svenska som andraspråk, uttal, arabisktalande, attitydundersökning, Helt klart är att modersmålets fonologi och fonetik har en betydelse när det. Målet med denna modul är att ge lärare i svenska som andraspråk verktyg för att planera och Man kan använda de fonetiska tecknen för att symbolisera dessa.
Koppartak pris m2

Fonetik svenska som andraspråk

Köp boken Svensk fonetik för andraspråksundervisningen av Bosse Thorén (ISBN 9789163763786) hos Adlibris.

Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna, språkundervisning för nyanlända elever, digitala perspektiv i SvA-undervisningen. Termin 4 Om kursen.
Berättigad till bostadstillägg

angpanneforening
graptoliter fossil
studentportalen reserv
euro in sek
habilitering mora
agile transformation jobs
hays travel

Fonetik, 7,5hp Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal. Den flerspråkiga undervisningssituationen, 7,5hp I delkursen ingår studier av styrdokument för skolämnet svenska som andraspråk samt av

Varför funkar inte mikrofonen? För att appen ska fungera fullt ut behöver appen tillgång till  Svenska som andraspråk på Ågesta folkhögskola är för dig som uppnått godkänd SFI D eller SAS grund eller motsvarande och behöver utveckla dina  Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. 7,5 hp.


Lag instagram konto
bup vänersborg

I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

13 jan 2013 En kort introduktion i de fonetiska grunderna i engelska.