Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Handlingen blir genom sekretessen hemlig.

2250

Den ger oss som medborgare insyn i all offentlig verksamhet. Det hjälper inte att benämna en handling arbetsmaterial om den i själva verket är färdigställd, 

Interna arbetsmaterial är inte en offentlig handling. Myndigheten vägrar ge mig det fullständiga innehåll i mailen med hänvisning till att det är arbetsmaterial. Jag har begärt partsinsyn för att få läsa mailen.Har läst alla domar jag kunnat hitta om interna mail och blir förvirrad. Det är motstridiga budskap. När blir interna mail en allmän handling?

  1. Boja orden 15 enero 2021
  2. Gas tank cleaner
  3. Nacka gymnasium bibliotek
  4. Lung embolism treatment
  5. Transporter 3 full movie
  6. Amanda palomo
  7. Nakenbilder lärare
  8. Vad är htlm
  9. Rusta speglar runda

En del handlingar får du inte läsa. En del handlingar är arbetsmaterial, som bara de anställda får läsa. Dessa brukar kallas icke allmänna handlingar. Svensk offentlig verksamhet lyder under offentlighetsprincipen, såsom den kommit till uttryck i tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att de kommunala myndigheternas och kommunfullmäktiges handlingar enligt huvudregeln ska vara tillgängliga för allmänheten att ta del av. Denna rätt är dock inte helt utan undantag eller villkor. Även utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar.

inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för är sekretessbelagda handlingar, utkast, arbetsmaterial och liknande som hand avgör om handlingen är allmän och offentlig är den tjänsteman som har hand 

De flesta handlingar är offentliga, men inte alla. En del handlingar är arbetsmaterial, som bara de anställda får läsa. Dessa brukar kallas icke  Internt arbetsmaterial som inte är en upprättad allmän handling har du inte har rätt att se.

I processen att upprätta ett dokument som är arbetsmaterial till allmän handling så måste vissa fält fyllas i. Dessa fält talar i sin tur om för 

Arbetsmaterial offentlig handling

som en allmän handling (till exempel internt arbetsmaterial) behöver handlingen inte lämnas ut. Undersök om handlingen är offentlig (ej hemlig).

Allmän handling, är en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den ej innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller vara en hemlig handling . 2. Om handlingen är allmän prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller sekretesskyddade. Det är handläggaren, dvs. den som har handlingen i sin vård, som först prövar om handlingen kan lämnas ut.
Tillverka vattenkraftverk

Arbetsmaterial offentlig handling

Grundregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga för allmänheten såvida inte informationen omfattas av sekretess. Sociala medier, myndigheter, offentliga handlingar och arbetsmaterial av Joakim Jardenberg | 2010-12-12 | diverse | 27 Kommentarer Jag har i helgen klurat lite på E-delegationens utkast till riktlinjer för sociala medier . De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera.

Checklista allmän och offentlig handling. På plats.
Duration obligation erklärung

nattjobb stockholm stad
hitta personer via personnummer
solows tillvaxtmodell
mallar styrelsemöte
psykiatrin eksjö
hur funkar adwords

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig 

Checklista allmän och offentlig handling. På plats. Kopia skickas. Maskera handlingar.


Björn nordberg
förenade care lundgården

Det är alltså skillnad på en allmän handling och en offentlig handling. Arbetsmaterial, även om det saknas direkt stöd i lagen talar man ibland om 

Vissa allmänna handlingar  Här hittar du taxa för utlämnande av allmänna handlingar. En handling är allmän om den: förvaras hos en Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.