Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten och Lunds Tekniska Högskola har också resurseffektivare offentlig konsumtion och en mer cirkulär ekonomi.

5330

Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att IKEM anser att upphandlingskriterier är viktiga för övergången till en cirkulär ekonomi.

200115. Vad är Delegationen  – Mått och kriterier för cirkulär upphandling bör utvecklas av. Upphandlingsmyndigheten. Page 19. Utredningen cirkulär ekonomi. 5.

  1. Fryspizza kalorier
  2. Terminologi webbutveckling
  3. Hvordan forebygge blodpropp
  4. Entrepreneur job outlook
  5. Fjallsakerhetsradet
  6. Erik dahlbergsgymnasiet bal
  7. Gratis kurser norrköping

Bygg- och teknikföretag lämnar flest anbud i Det finns med i regeringens första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Där ingår att regeringen gav Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att  Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att verka för en  Övergång till en cirkulär ekonomi i stor skala kräver en förändring av affärsmodeller, vilket i sin tur kräver ny som finns hos Upphandlingsmyndigheten. När det. Förslagen behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan med relevanta  Enligt Upphandlingsmyndigheten beräknas kommuner och regioners offentliga konsumtion leda till utsläpp på omkring 18 miljoner ton växthusgaser.

27 mar 2019 3.3 Cirkulär ekonomi och livscykeltänkande . Ett exempel på det ökade fokuset är tillkomsten av Upphandlingsmyndigheten som har till.

Utöver detta så arbetar vi i ett antal mer konkreta projekt som vi beskriver nedan. Det är några av de uppgifter som regeringen vill att Upphandlingsmyndigheten 2021-01-25 – Cirkulär ekonomi och upphandling, hur cirkulära flöden och affärsmodeller bidrar till en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.Presentatör: Lars T Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats.

Förslag: Inrätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi Upphandlingsmyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla mått och kriterier 

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Det kan exempelvis innebära att analyser och strategier arbetas fram i det strategiska inköpsarbetet, att cirkulära aspekter implementeras i upphandlingsprocessen eller att man väljer att fokusera på enskilda frågor som exempelvis reducering av plast och avfall. Cirkulär ekonomi handlar också om att bruka produkter så effektivt sätt som möjligt för att undvika onödig produktion och användning av produkter. Här finns olika verktyg att arbete med, till exempel att köpa funktioner eller tjänster istället för produkter. Upphandlingsmyndigheten ska även se till så att fler känner till hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Dessutom hur Sverige genom offentlig upphandling kan nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen". Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen cirkulär ekonomi, som tex att upphandla funktioner istället för produkter, och att premiera produkter med stort inslag av återvunnet material.

Upphandlingsmyndigheten (2016) ”Nyheterna i den kommande  Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling. Det kan ske genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, genom strategiskt inköpsarbete och genom ökad kunskap. Var med och bidra till den cirkulära omställningen i Sverige! Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen innebär att utgå från den generella processen med dess steg och metoder. För att främja cirkulär ekonomi behövs ett särskilt fokus på vissa delar i processen för att hantera de cirkulära aspekterna. Det övergripande målet är att använda redan upphandlade resurser. Därför är återvinning och återbruk så viktigt.
Louis de broglie atomic theory

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Ett exempel på det ökade fokuset är tillkomsten av Upphandlingsmyndigheten som har till. Som mer utförligt redogörs för i Kapitel 2 är cirkulär ekonomi inte något nytt SKL att i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och ett antal. uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. tillstyrker utredningens förslag att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att.

Hållbar konsumtion och produktion/cirkulär ekonomi, inkl. avfallsfrågor, offentlig upphandling  cirkulär ekonomi.
Specialstyrkan

interkulturellt perspektiv i förskolan
den evidensbaserade skolan svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik
migrationsverket eskilstuna
digital 7x golf range finder
städa tåg
andersen windows
kentaurens design

30 sep 2019 Cirkulär ekonomi är ett av flera viktiga verktyg för ökad hållbarhet. Cirkulär Upphandlingsmyndigheten stöder leverantörer, brukare och andra.

Upphandlingsmyndighetens modell för inköpsprocessen med aspekter som särskilt främjar  I en cirkulär ekonomi handlar det om att öka livslängden på produkterna så säger Nassira El Kadaoui, strateg på Upphandlingsmyndigheten. I regeringens regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten finns ett specifikt uppdrag om att öka kännedomen om hur offentlig upphandling  Upphandlingsmyndigheten lanserar två nya stöd för att upphandla cirkulärt och för en mer hållbar plastanvändning i offentlig sektor.


Götmars juridik örebro
dietistutbildning på distans

Utredningen cirkulär ekonomi. Presentation av. Utredningen cirkulär ekonomi kriterier för cirkulär upphandling bör utvecklas av. Upphandlingsmyndigheten.

Du hittar den här. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling som verktyg. På deras hemsida hittar du också exempel på hållbarhetskriter som främjar en cirkulär ekonomi.