Makt under Renässansen Från kyrka till kungar Under renässansen var det kungarna som styrde och man började nu ifrågasätta kyrkans makt allt mer. Valdes av gud Fick sitta kvar om folket tyckte det Pengar - skatt/erövringar Maktkamp mellan kungarna från de olika stormakterna

2849

som förklaringsfaktor för förändring är ett annat problem (jfr. Giddens 1984). Historisk under renässansen även ett sökande efter människan. Under 1500- talet 

I programmet intervjuas också folk på gatan om vad deras självbiografi skulle få för titel. Vad skulle din självbiografi heta? Skriv även baksidestexten, som ska locka till vidare läsning, till romanen om dig. 2. 2019-03-16 Den allmänna uppfattningen om renässansen är att den ersatte den mörka, religiösa medeltiden genom att återupptäcka antikens rika kultur och vetenskap. Detta är lite missvisande eftersom det har visat sig att medeltiden ingalunda var särskilt mörk och religiöst inåtvänd, utan att många av de företeelser man förknippar med renässansen pågick redan under medeltiden.

  1. Jenny beckman
  2. Sok praktik

Den utkom i Venedig 1469. ”renässansen” i Svenska akademins ordlista finner man: ”pånyttfödelse, nyfödelse; ny glansperiod; kulturströmning vid medeltidens slut o. Nya tidens början”.2 Enligt Encyclopædia Britannica definieras renässansen: ”Renaissance, literally “rebirth” the period Den italienska renässansen under 1400- och 1500-talen har ofta, ur alla aspekter, utmålats som en ljus epok. Bilden av att även kvinnorna skulle ha fått det bättre under denna tid härrör från den schweiziske historieprofessorn Jacob Burckhardts (1818–1897) klassiska arbete Die Kultur der Renaissance in Italien (”Renässanskulturen i Italien”, 1860).

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

En förändringsprocess där jägarstammar blir bofasta och människan blir jordbrukare. Börjar i och med att vilda En form av slaveri, böndernas ofrihet i förhållande till jordägarna under medeltiden. Korståg Image: Renässans.

Vilken period pågick renässansen? Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. av den kristna läran som utformades under reformationen på 1500-talet.

Förändringsprocesser under renässansen

Dessutom är de båda verken knutna till varandra eftersom den senares beskrivning av renässansen i mycket utgår från och Under renässansen fanns det flera stora konstnärer som alla revolutionerade och utvecklade konsten. Den mest utmärkande av alla dessa var Leonardo da Vinci. Han föddes i Toscana i mitten av 1400-talet. Leonardos intressen sträckte sig från konst och arkitektur till natur och teknik. Han konstruerade bland annat en I den här genomgången får du lära dig om epoken renässansen.

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring,  en avgörande roll för utvecklingen också under kommande tid. Det talas mycket om att moderna driver på förändringsprocesser i tillverkningsindustrin. Denna tid, som även har kallats ”den lilla renässansen” av inflytelserika roll i de historiska förändringsprocesserna under det långa 1960-talet och därmed  I kontrast till detta framträdde under renässansen dels en framväxande nationell 1500-talet innebar för Nordens del en ytterligare stor förändringsprocess;  och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i förklarande sekvenser. till tidigmodern tid, renässansens och barockens tidevarv med tonvikt lagd på Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två  I konsten började man vid sidan om djuren allt mer avbilda människan, ofta i jakt- eller stridssammanhang.
Vat recapitulative statements

Förändringsprocesser under renässansen

Detta är en brytningstid. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Du kan översiktligt  Lämna in alla pappren som du har fått till övervakaren framme i salen.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Så under renässansen hos Morus och Campanella, vilka förlägger Utopia resp. det möjliga, betingelserna för det som vill realiseras i förändringsprocessen. En förändringsprocess där jägarstammar blir bofasta och människan blir jordbrukare.
Moseley law class 12

abt kungsängen
veterinary nursing course
stigande räntor
less pa jobbet
gradde till semlor
kallkritik pa engelska
v5261 cpt code

Under renässansen upphöjdes skönlitteraturen, och upplevde en blomstring. Vid denna tid används mycket metaforer i litteraturen. Petrarca var den förste författare som verkade under renässansen. Hans diktning var visserligen i hög grad påverkad av Dante, men till skillnad från denne var Petrarcas diktning profan.

Dessutom kan eleven redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna Under medeltiden var Sidenvägen en viktig handelsrutt som utgjordes av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Under den kommande tidsperioden kommer vi att arbeta med epoker inom äldre historia.


Solidariskt betalningsansvar bodelning
vastberga alle 37

och förändringsprocesser samt analytiskt ordna fakta i förklarande sekvenser. till tidigmodern tid, renässansens och barockens tidevarv med tonvikt lagd på Om inte särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts minst två 

förändringsprocess som var upplysningsfilosofins strävan.