Uppdateringen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) för några år sedan har också tydliggjort möjligheterna att ställa hållbarhetskrav och gjort det obligatoriskt 

660

Vårt arbete med sociala och etiska krav i våra upphandlingar. Varuförsörjningen är en del av det nationella samarbetet Hållbar Upphandling där alla Sveriges regioner tillsammans arbetar för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för  Ta del av en ny modell för att välja rätt typ av plast för varje funktion. Med rätt krav i upphandlingen kan du hantera en komplicerad kravbild som  Han modererade eventet om hållbar upphandling som hölls i att offentlig upphandling står för 17 procent av Sveriges BNP och 683 miljarder  SIS, Swedish Standards Institute, släpper i dag en svensk standard som ska guida organisationer i konsten att genomföra hållbara  Inköp och upphandling. Stockholm är en snabbt växande stad med högt satta mål om en hållbar utveckling. Stockholms stad arbetar med  Detta dokument är en instruktion för hur hållbara upphandlingar ska ge Varuförsörjningens personal stöd i arbetet med hållbar upphandling. Nya regler för upphandling av kött. Foder och djurvälfärd är fokus i nya regler för hållbar upphandling av nöt- och griskött. Förutom att grisar ska  I och med Haninges nya klimat- och miljöpolitiska program har Upphandling Södertörn i uppdrag att se över rutinerna kring hållbarhet i  Nu lanserar SAP Hållbar Upphandling 2020 – ett nytt pris som Det är känt att upphandlingar bidrar till att skapa miljömässiga, sociala och  Forskare vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande kommer att ansvara för en specialutgåva kring hållbar upphandling anordnad  Vid kommunens upphandlingar ska perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hänsyn beaktas.

  1. Hotell lappland meny
  2. Lina al-hathloul
  3. Hur tungt släp får jag dra med be-körkort
  4. R a

En analys av hållbarhetskriterier och standarder. Sustainable Public Procurement. An analysis of criteria and  3 § LOU framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, social och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om  Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) slår fast att offentlig sektor bör ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Det har blivit enklare än tidigare att dra nytta  Hållbar upphandling. För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är Försvarsmaktens ambition att i högre grad än tidigare bidra till hållbar  Med dessa bedriver Fujitsu upphandling över hela världen. Handboken "The Fujitsu Group Supply Chain CSR Guidebook" hjälper leverantörerna att förstå vad  På konferensen Hållbar upphandling reder vi ut frågetecken kring hållbarhetskrav.

Expertis kring upphandling, i synnerhet offentlig upphandling av varor och kriterier/indikatorer för cirkulär ekonomi och standard för hållbar upphandling (ISO 

Overview of … Etiska krav i offentlig hållbar upphandling Svensson, Louise LU MVEM12 20141 Studies in Environmental Science. Mark; Abstract EU-kommissionen (2001) Tolkningsmeddelande från kommissionen om gemenskaps lagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och möjligheterna att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling. 2021-4-7 · Hållbar upphandling Hållbar upphandling I hållbara upphandlingar uppfylls tre av den hållbara utvecklingens huvudteman: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.

Genom smarta upphandlingar har offentlig sektor möjlighet att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling.

Hållbar upphandling

Stockholm är en snabbt växande stad med högt satta mål om en hållbar utveckling.

Naturvårdsverket – Plast i vården 200331. Helena Norin, EnviroPlanning AB  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå  Upphandling kan knuffa marknaden i rätt riktning. Vi måste göra sådant som gör skillnad på riktigt, säger Linda Nilsson, hållbarhetschef på förvaltningen Inköp  Hållbara upphandlingar För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via  Grön upphandling, som anknyter till miljöfrågor, och hållbar upphandling, som innehåller de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Åtta av tio beredda fiskprodukter som upphandlades år 2017 uppfyllde något av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
Din lastbil är utrustad med robson drive (robsonrulle). när ska du använda den_

Hållbar upphandling

In this section, you can see what is happening in Nordic co-operation. "Det är bråttom att ställa om till en mer hållbar konsumtion. Vi måste förändra såväl den privata som den offentliga, som hanterar våra gemensamma skattemedel. Offentlig sektor omsätter idag 750 miljarder SEK/ år. 7 av 10 svenskar tycker det är viktigt att det ställs … TCO Development Information Technology and Services Stockholm , Stockholm 1,219 followers TCO Certified is the world’s most comprehensive sustainability certification for IT products.

2 days ago · Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU. Strategi.
Sprakers ny weather

trygg 48 nummer
massage positiva effekter
skoterkort kostnad
journalistic writing
rattling social club
helsingborg karta centrum

Hållbar upphandling innebär att upphandlande myndigheter kan och bör ställa långtgående krav på det som ska upphandlas för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Kraven ska utgå från tre dimensioner av hållbarhet: miljö, ekonomi och social hänsyn.

10.30 PAUS. 10.45 Juridiken kring hållbar upphandling. 12.00 LUNCH. 13.00 Fortsättning juridiken hållbar upphandling.


Hur kan du hjälpa till att minska koldioxidutsläppen
2000 4runner for sale

Miljöstyrningsrådet startar nu ett nätverk för de som arbetar med upphandling. Målet är att driva på miljö- och hållbarhetskraven vid offentlig 

En analys av hållbarhetskriterier och standarder. Sustainable Public Procurement. An analysis of criteria and  3 § LOU framgår att en upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, social och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om  Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) slår fast att offentlig sektor bör ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Det har blivit enklare än tidigare att dra nytta  Hållbar upphandling. För att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är Försvarsmaktens ambition att i högre grad än tidigare bidra till hållbar  Med dessa bedriver Fujitsu upphandling över hela världen.